Home Pozorování ptactva Birding 17.4.2009 Košín u Tábora (CR)

Mapa návštěvníků

Nejnovější fotografie

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

Nejnovější v portfoliu

Poslední články

Poslední pozorování

17.4.2009 Košín u Tábora (CR)

 

Datum / Date

Místo / Place Druh Species

Počet /

Number

mapa / map
--------------

--------------

-------------- -------------- -------------- --------------
17.4.2009

Košín u Tábora

(CR)

Strnad zahradní
Ortolan Bunting
1 ex.

49°27'7"N

14°39'33.3"E

17.4.2009

Košín u Tábora

(CR)

Skřivan polní Skylark
ca. 5 ex.

49°27'34.7"N

14°39'17"E

17.4.2009

Košín u Tábora

(CR)

Strakapoud velký
Great Spotted Woodpecker
2 ex.

49°27'3.5"N

14°39'40"E

17.4.2009

Košín u Tábora

(CR)

Mlynařík dlouhoocasý Long-tailed Tit 2 ex.

49°27'7"N

14°39'33.3"E

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

 

ostatní běžně pozorované druhy / other common observed species:

Strnad obecný / Yellowhammer - X ex.

Pěnice černohlavá / Blackcap - ca. 6 ex.

Budníček menší / Chiffchaff - X-X0 ex., call

Pěnkava obecná / Chaffinch - X-X0 ex.

Rehek domácí / Black Redstart - X ex.

Špaček obecný / Starling - 8 ex.

Holub hřivnáč / Wood Pigeon - 1 ex.

Konipas bílý / White Wagtail - 1 ex.

Červenka obecná / Robin - X ex.

Brhlík lesní / Nuthatch - ca. 4 ex.

Aktualizováno Pátek, 03 Červenec 2009 17:02