Home Fotoblog Výlety a fotografie Birderem na dva dny

Mapa návštěvníků

Nejnovější fotografie

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

lyskonoh úzkozobý, samice / Red-necked Phalarope, female (Phalaropus lobatus)

Nejnovější v portfoliu

Poslední články

Poslední pozorování

Sobota, 22 Květen 2010 21:21

Birderem na dva dny

 

Nejsem birder ani se nepovažuji za znalce avifauny, přesto jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je být birderem – pozorovatelem ptáků. Naší cestu na holandský ostrov Texel na začátku května tohoto roku s Palim, Evženem a Ondrou jsem si naplánoval tak, abych mohl strávit první dva dny na severu Holandska, v oblasti, která se jmenuje Friesland.

 

 

 

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), Friesland

1D3_4814PS

 

Na internetu jsem si našel nejnadějnější místa, kde by se daly potencionálně pořídit nějaké zajímavé fotky ptactva a vyrazil jsem. Počasí mi, stejně jako v následujících dnech na ostrově Texel, příliš nepřálo. Upřímně, za ty dva dny ve Frieslandu jsem téměř nevytáhl fotoaparát z batohu – zataženo, silný vítr a občasný deštík nebylo zrovna to pravé!

 

 

 

Břehouš černoocasý (Limosa limosa), Texel

1D3_7048PS

 

A tak se ze mě na dva dny tak trochu nedobrovolně stal pouhý pozorovatel ptactva. Ne tedy, že bych nepozoroval ptačí druhy během mých cest za fotografiemi ale tentokrát jsem to vzal opravdu z gruntu a psal jsem si všechny druhy, které jsem pozoroval nebo alespoň bezpečně poznal podle hlasu.

 

 

 

Konipas luční (Motacilla flava), Friesland

1D3_4759PS

 

Možná, že jsem si jako nezkušený pozorovatel některých druhů ani nevšiml ale sám jsem byl nakonec překvapený, kolik ptáků se dá pozorovat během pár dnů. Kromě několika drobných lokalit ve Frieslandu jsem strávil asi nejvíce času kolem Národního Parku Lauwersmeer – je to jedna z vůbec nejvýznamnějších ornitologických lokalit Holandska, doporučuji!

 

 

 

Berneška tmavá (Branta bernicla), Texel – nejhojnější pták Texelu při naší návštěvě. Je zajímavé, že na Texelu byly jen bernešky tmavé, kdežto na pevnině převládaly bernešky bělolící (Branta leucopsis)

1D3_5537PS

 

Celkem jsem za dva dny ve Frieslandu napočítal něco kolem osmdesáti druhů a v následujících dnech na ostrově Texel jsme s kluky přidali ještě něco kolem deseti druhů. Kompletní seznam všech 87 pozorovaných druhů je na konci tohoto článku.

 

 

 

Břehouš rudý (Limosa lapponica) Texel

1D3_6998PS

Nespornou výhodou pozorování oproti focení je efektivita – když jdete s fotoaparátem fotit, stane se vám asi tak v polovině případů (někdy i častěji), že se domů vracíte s prázdnou. Vyfotografovat ptáka znamená přiblížit se na nějakou smysluplnou vzdálenost tj. alespoň na 8 metrů pokud jde o pěvce a většinou je to daleko méně, než je úniková vzdálenost ptáků (jak blízko vás nechají se přiblížit).

 

 

 

Rybák obecný (Sterna hirundo), Texel

1D3_6255PS

 

Při birdwatchingu (pozorování) sebou nemusíte tahat patnáctikilový batoh s teleobjektivem – postačí dalekohled, znalost ptačích hlasů a jejich nahrávky pro případ, že si nebudete identifikací jisti, Místo fotografií zaznamenáváte jména pozorovaných druhů – jak jednoduché (relativně :-) ).

 

 

 

Bělořit šedý, samice (Oenanthe oenanthe), Texel

1D3_6922PS

 

Krása birdwatchingu je v tom, že vám dává v přírodě další dimenzi – před pár lety jsem znal tak kosa, vrabce a sýkorku, dnes podle hlasů poznám, že nade mnou právě přelétává hejnko stehlíků, že odněkud z rákosí se skryta ozývá cvrčilka slavíková, že zdálky duní bukač velký… Je to, jako by měl člověk další oko, další smysl, kterým může vnímat dění kolem sebe.

 

 

 

Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), Texel

1D3_6302PS

Dřív jsem měl z birdwatcherů spíše srandu, dnes je chápu a tak nějak se loudím do jejich řad. Je krásné vyrazit si ven, jít potichu, opatrně našlapovat a vnímat všechny ty zvuky kolem; zastavit se a nechat přilétnou ptáky blíže, opuštěný les se rázem stává místem plným života. Člověk zároveň získává úctu vůči přírodě. Nespornou výhodou znalosti ptactva pro fotografa je ten jednoduchý fakt, že prostě ví, co má kolem sebe a co tedy může fotit, kam se má podívat, co může očekávat – přiznávám, že jsem před pár lety s focením ptáků začínal jako naprostý neználek – dnes vím, že bez učení se o životě ptáků nemá focení jako činnost sama o sobě žádný hlubší význam a (pro mě samotného) smysl.

 

 

 

Koliha malá (Numenius phaeopus), Texel

1D3_5852PS

1D3_6833PSJeště si dovolím poznámku, že příjezd z norského Bergenu do Dánska a Holandska byl jako návrat do ráje – tolik ptačích hlasů najednou jsem už dlouho neslyšel, konečně jsem ucítil opravdové jaro! Holandsko je vůbec rájem pro milovníky ptactva a není to vidět jen tak, že se kolem vás vždy motá nějaký další birder nebo fotograf. Na setkání s ptáky a zajímavé situace nebyla nikdy nouze – nejprve dvě kavky odhánějící poštolku, potom moták pochop a krkavec dorážející na zajíce schovaného v mladém obilí... V podstatě každý den a téměř každý okamžik se děje něco zajímavého, namátkou ještě vzpomenu na kukačku, která sledovala pěvce v křoví na pobřeží – jistě se chystala naklást vejce a úplně poslední den na Texelu, kdy nade mnou prolétlo asi 300-hlavé hejno břehoušů rudých a kolih malých

 

 

 

Husice egyptská (Alopochen aegyptiacus), Texel

1D3_7015PSthumb

 

Seznam pozorovaných druhů, severní Holandsko, 2. – 8.5. 2010:

 1. Potápka roháč (Podiceps cristatus)
 2. Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
 3. Volavka popelavá (Ardea cinerea)
 4. Bukač velký (Botaurus stellaris)
 5. Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
 6. Labuť velká (Cygnus olor)
 7. Husa běločelá (Anser albifrons)
 8. Husa velká (Anser anser)
 9. Berneška bělolící (Branta leucopsis)
 10. Berneška tmavá (Branta bernicla)
 11. Husice egyptská (Alopochen aegyptiacus)
 12. Husice liščí (Tadorna tadorna)
 13. Kopřivka obecná (Anas strepera)
 14. Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
 15. Ostralka štíhlá (Anas acuta)
 16. Čírka modrá (Anas querquedula)
 17. Lžičák pestrý (Anas clypeata)
 18. Polák chocholačka (Aythya fuligula)
 19. Kajka mořská (Somateria mollissima)
 20. Moták pochop (Circus aeruginosus)
 21. Moták pilich (Circus cyaneus)
 22. Káně lesní (Buteo buteo)
 23. Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
 24. Bažant obecný (Phasianus colchicus)
 25. Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
 26. Lyska černá (Fulica atra)
 27. Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
 28. Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
 29. Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
 30. Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
 31. Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
 32. Břehouš rudý (Limosa lapponica)
 33. Koliha malá (Numenius phaeopus)
 34. Koliha velká (Numenius arquata)
 35. Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
 36. Vodouš rudonohý (Tringa totanus)
 37. Vodouš bahenní (Tringa glareola)
 38. Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
 39. Kamenáček pestrý (Arenaria interpres)
 40. Jespák obecný (Calidris alpina)
 41. Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
 42. Racek bouřní (Larus canus)
 43. Racek žlutonohý (Larus fuscus)
 44. Racek chechtavý (Larus ridibundus)
 45. Rybák obecný (Sterna hirundo)
 46. Holub hřivnáč (Columba palumbus)
 47. Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
 48. Kukačka obecná (Cuculus canorus)
 49. Rorýs obecný (Apus apus)
 50. Skřivan polní (Alauda arvensis)
 51. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
 52. Konipas bílý (Motacilla alba)
 53. Konipas luční (Motacilla flava)
 54. Linduška luční (Anthus pratensis)
 55. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
 56. Pěvuška modrá (Prunella modularis)
 57. Kos černý (Turdus merula)
 58. Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
 59. Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
 60. Cvčilka zelená (Locustella naevia)
 61. Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
 62. Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
 63. Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
 64. Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
 65. Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
 66. Budníček menší (Phylloscopus collybita)
 67. Pěnice slavíková (Sylvia borin)
 68. Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
 69. Červenka obecná (Erithacus rubecula)
 70. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
 71. Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
 72. Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
 73. Sýkora koňadra (Parus major)
 74. Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
 75. Straka obecná (Pica pica)
 76. Kavka obecná (Corvus monedula)
 77. Havran polní (Corvus frugilegus)
 78. Vrána černá (Corvus corone)
 79. Vrána šedá (Corvus cornix)
 80. Krkavec velký (Corvus corax)
 81. Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
 82. Vrabec domácí (Passer domesticus)
 83. Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
 84. Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
 85. Konopka obecná (Carduelis cannabina)
 86. Strnad obecný (Emberiza citrinella)
 87. Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

______________________________________________________________

Aktualizováno Čtvrtek, 27 Leden 2011 09:28
 
Komentářů (32)
 • renka

  Jirko, díky za čtení i fotky. Článek je pravdivý...sama to zakouším v letošním roce, kdy díky EBL vnímám venku daleko víc... a i když se zatím zdržuji v podstatě jen kolem bydliště a pracoviště, jsem překvapená, kolik ptačích druhů jsme pozorovali... Pomáhám si foťákem jako zápisníkem (byť mám jen levnou klasiku 75-300, ale tam, kde jsem vždycky viděla strakapouda, dnes už vím, že během půl hodiny byl strakapoud velký, malý i prostřední... a tak bych mohla pokračovat. Takže díky za inspiraci a taky za odpočinek na Tvém webíku - chodím sem moc ráda. Renka

 • Jirka Slama

  Ahoj Renko, moc dekuju za komentar a navstevu - opravdu se clovek divi, co vse se kolemnas skryva, jen to umet najit. Tri Strakapoudi to je ovsem parada, Ja jsem u nas (na Taborsku) vzdy mel stesti jen na velkeho a maleho. Jen tak dal a preji nejakou peknou fotku - Strakapoudi jsou docela plasi.

 • kate  - online earning

  Hi,
  I have completed a best free online course recently from coursetrendz. It is very good and free of cost. Moreover, if you want to have knowledge about technology and web design then visit tech post today. All the information and knowledge is praiseworthy.
  All the information and knowledge is praiseworthy. My business is online selling bridal bed sheets bed sheet designs for wedding.

 • Top class escorts Mumbai  -  Exclusive Companionship with Top Class Mumbai Esc

  Take your time when browsing their profiles, because all of them are different fantastic Elite Escorts Mumbai who have their own likes and dislikes, and as our Mumbai VIP Escort Ladies, they need to be respected. Our elite party escorts are generally flexible enough to fit all manner of celebrations, whether it's just a typical gathering requiring exclusive VIP entertainment or a hedonistic affair fuelled with stimulation.
  Kolkata escorts || Bangalore escorts || Mumbai Escorts
  | Mumbai VIP Escorts |

Přidat komentář

[b] [i] [u] [s] [url] [quote] [code] [img]   

Security

Prosím=vložte text z obrázku (anti-SPAM ochrana